סדנת איפור מעשית זוגית

סדנת איפור מעשית זוגית

600.00 ₪מחיר

שובר זה מקנה כניסה זוגית לסדנת איפור מעשית של שעה וחצי שתערך על ידי המאפרת נתלי ויסבלוט 

 

 מועד הסדנה יתואם מול הלקוחה לאחר הרכישה

 

יצירת קשר עם הלקוחה תעשה עד 2 ימי עבודה מיום הרכישה

 

* המבצע עד גמר המלאי ו/או עד תאריך רכישה 31.6.2020 ניתן לממש את ההטבה עד 31.6.2021
** כמות השוברים מוגבלת, עד 20 הטבות זוגיות.

 • מדיניות ביטולים

  • ככלל המזמין רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן:
   “החוק”) שפורסם באתר: http://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations.
  • ניתן לבטל רכישת מוצר בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר. הביטול ייעשה אך ורק בהודעה שתישלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החברה, בכתובת שצוינה בסעיף א(4) לעיל.
  • במקרה של ביטול העסקה, יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא יותר מ-100 ₪, בהתאם להוראות החוק.
  • אם סופק המוצר למזמין, חלה על המזמין חובת החזרת המוצר אל החברה עצמה. המזמין יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
  • המזמין יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח, זאת במידה שהמוצר כבר נשלח למזמין .
  • החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים הבאים:
   א.    נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
   ב.    במקרה של כוח עליון כהגדרתו בחוק, אשר ימנע את המשך הביצוע התקין של המכירה .
   ג.     הודעה על ביטול המכירה תימסר למזמין בטלפון ו/או בדוא”ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.
   ד.    במקרה שהמוצר אזל מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה, רשאית החברה לבטל את המכירה ו/או
   להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .
  • מקרים בהם לא ניתן לבטל עסקה מפורטים בחוק באתר:
    http://www.consumers.org.il/category/cases-for-no-annulment-rights

יש שאלה?

אנחנו כאן בשבילך

ניתן להתקשר או לשלוח הודעה ל050-7870387

בימים א - ה בשעות 9:00 - 18:00